900 11 978 / 932 63 698
goddo.grendalag@erevik.net

Utleige

Utleige av lokaler til alle slags arrangement!

Sidan grendalaget overtok skulen er det blitt gjort mykje med huset for at det skal være egna til diverse arrangement i forskjellige størrelser. Standardpris for utleige i kveldstid er kr 1.600,-

Grendatunet Erevik kan leigast ut til:

  • Offentlege og private verksemder
  • Politiske grupper
  • Lag og organisasjonar
  • Privatpersonar


Vi tilbyr


Prisar ved utleige

Pos. Beskrivelse Pris
1. Leige av huset pr dag kr 1.800,-
Ved leige av huset for å lage til dagen før
(Kun dersom huset kunne vore utleiget).
kr 800,-
2. Når to leigetakere deler huset samme dag kr 1.200,- på kvar.
3. Leige med overnatting kr 1.800,- pr døgn
4. Leige av huset utanom helg (eks 2-3 timar) minimum
(Utleigar har fullmakt til høgare leige dersom lengre tid).
kr 800,-
5. Leiga samling etter gravferd kr 800,-
6. Leiga til lag og organisasjonar utanom helg kr 800,-
7. Barneselskap på dagtid kr 500,-
8. Leige av møterom kr 500,-
9. Utleige av bord kr 30,- pr stk
10. Utleige av stolar (medlemmer gratis) kr 10,- pr stk
11. Vasking etter utleige kr 1.000,-
Dersom dårligt vaska av leigetaker kr 800,-
Få PDF fil

Nedlast prislist

Her kan du nedlaste den aktuelle prislisten som PDF fil

Få PDF fil

Nedlast reglar

Reglar for utleige av Grendatunet finest her

På Facebook

Facebook Pagelike Widget