Utleige - 900 11 978 / 932 63 698
goddo.grendalag@erevik.net

Bruksvilkår

Vilkår for bruk for http://erevik.net

Innledning

Vilkår for bruk av nettstedet, en håndhevbar juridisk avtale.
Fra og med 2018-07-11 08: 24: 48 *

Disse vilkårene for bruk og vår personvernforklaringen (sammen «Vilkårene») styrer all bruk av http://erevik.net og dennes tjenester (sammen «Site» eller «Tjenester»). Nettstedet eies av Goddo Grendalag, a (n) Partnership.

The eiere og bidragsytere til nettstedet vil bli referert til som «Goddo Grendalag», «vi», «oss» eller «våre» i disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet eller dets tjenester, og / eller ved å klikke hvor som helst på dette nettstedet for å godta disse vilkårene, anses du å være en «bruker» i henhold til vilkårene. Du og alle andre brukere («deg» eller «bruker» som gjeldende) er bundet av disse vilkårene. Du og hver bruker godtar også vilkårene ved å bruke tjenestene. Hvis en bruker ikke godtar vilkårene eller personvernreglene, kan ikke brukeren få tilgang til nettstedet eller bruke tjenestene. I disse vilkårene inkluderer ordet «Site» nettstedet som er nevnt ovenfor, dets eier (e), bidragsytere, leverandører, lisensgivere og andre nærstående parter.


Ansvar for besøkende på nettstedet

Vi har ikke vurdert, og kan ikke gjennomgå, alt materiale, inkludert dataprogramvare, lagt ut på nettstedet, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter. Ved å drive nettstedet, representerer vi ikke eller antyder at den støtter materialet som er lagt ut, eller at det mener at dette materialet er nøyaktig, nyttig eller ikke-skadelig. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Nettstedet kan inneholde innhold som er støtende, uanstendig eller på annen måte innvendig, samt innhold som inneholder tekniske unøyaktigheter, typografiske feil og andre feil. Nettstedet kan også inneholde materiale som bryter med personvernet eller publisitetsretten, eller krenker den immaterielle eiendommen og andre eiendomsrettigheter, tredjeparter, eller nedlastingen, kopien eller bruken av disse er underlagt ytterligere vilkår og betingelser, oppgitt eller uanmeldt.

Vi frasier seg ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av besøkende på Nettstedet eller fra nedlasting av de besøkende av innhold der det er lagt ut. SÅ SKADER DET SOM BRUKEREN KAN FORFØRE EN HVOR SENHET, HELE ANSVAREN AV SIDEN I FORBINDELSE MED SIDEN ELLER TJENESTER, OG ENHVER PARTS EKSKLUSIVE REMEDIEL, ER BEGRENSET TIL BELØPET, HVIS ENKEL VIRKSOMHET BETALES AV BRUKEREN TIL WEBBPLATSEN EIEREN I løpet av de 12 månedene før hendelsen at brukeren krever skade på skader.

Nettstedet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av tap, opplysning eller tredjeparts bruk av informasjon, uavhengig av om slik opplysning eller bruk er med eller uten brukers kunnskap eller samtykke. Nettstedet er ikke ansvarlig for eventuelle skader relatert til: Brukerens handlinger eller brudd på handlinger, handlinger eller utelatelser fra tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, telekommunikasjonsleverandører, eller hendelser eller årsaker utenfor nettstedets fornuftige kontroll. Nettstedet har ingen forpliktelser uansett, og skal ikke ha noe ansvar for, noen tredjepart som ikke er en Bruker bundet av disse vilkårene. Begrensninger, utelukkelser og ansvarsfraskrivelser i tidevannet nedenfor.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM GJELDES AV LOV, LEVERER SIDEN TJENESTENE «SOM DEN ER», MED ALLE FEIL. WEBBPLATSEN GARANTER IKKE UBRUKT BRUK ELLER DRIFT AV TJENESTENE, ELLER AT ENHVER DATA SKAL OVERFØRES I EN MER SOM ER TIDLIG, UBEGRENSET, FRI FOR INTERFERANS, ELLER SIKKER. WEBBPLATSEN FREMRAGER FORTEGNELSER, GARANTIER OG BETINGELSER AV NOEN SÅDAN, UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅT, SKRIFTLIG, ORDLIG, KONTRAKTLIG, FELLESSKRAV ELLER STATLIGT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOGAN GARANTIER, PUNKTER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL , TITEL, IKKE-KONTRAKT, ELLER SOM MÅTE OPPFYLLES FRA KURSEN FOR HANDEL ELLER BRUK AV HANDEL.


Ansvar er begrenset

WEBBPLATSEN SKAL IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGENDE, SØKELIGE ELLER PUNITIVE SKADER AV NOEN SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPTE RESULTATER (UANSETT OM DET ER MELDT SOM DETTE TAPET KAN VÆRE) ELLER EKSPONERING TIL NOEN TREDJE PARTY CLAIMS AV GRUNN AV NOEN AKT ELLER OMISSION. WEBBPLATSEN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN GJELD ELLER UTSLIPP AV ANDRE TREDJEPARTER SOM ER INVOLVERT MED TJENESTENE, SITE OFFERS, ELLER NOEN GJELD AV SITE BRUKERE. WEBBPLATSEN SKAL IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM RESULTATER FRA NOEN TJENESTER LEVERANS AV, ELLER PRODUKT ELLER ENHET VED PRODUKT AV TREDJEPARTER.

UANSETT ALLE SKADER SOM BRUKEREN KAN STØYTE FOR NOGEN HENSYN, ER ALLE ANSVAR AV SIDEN I FORBINDELSE MED SIDEN ELLER TJENESTER, OG EN PARTS ENKELTE REMEDY, BEGRENSET TIL BELØPET, HVIS ENKEL VIRKSOMHET BETALES AV BRUKEREN TIL SIDEN EIEREN DURING De 12 månedene før hendelsen at brukerens klager forårsaket skader.

Nettstedet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av tap, opplysning eller tredjeparts bruk av informasjon, uavhengig av om slik opplysning eller bruk er med eller uten brukers kunnskap eller samtykke. Nettstedet er ikke ansvarlig for eventuelle skader relatert til: Brukerens handlinger eller brudd på handlinger, handlinger eller utelatelser fra tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, telekommunikasjonsleverandører, eller hendelser eller årsaker utenfor nettstedets fornuftige kontroll. Nettstedet har ingen forpliktelser uansett, og skal ikke ha noe ansvar for, noen tredjepart som ikke er en Bruker bundet av disse vilkårene. Begrensninger, utelukkelser og ansvarsfraskrivelser i disse vilkårene gjelder i den maksimale grad som er tillatt i henhold til gjeldende lov, selv om et middel ikke har det grunnleggende formål.


Innhold publisert på andre nettsteder

Vi har ikke vurdert, og kan ikke gjennomgå, alt materialet, inkludert dataprogramvare, tilgjengelig via nettsidene og nettsidene som nettstedet vårt lenker, og som lenker til oss. Vi har ingen kontroll over disse eksterne nettsidene og nettsidene, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller bruken av dem. Ved å koble til et eksternt nettsted eller en nettside, representerer vi ikke eller antyder at den støtter slik nettside eller nettside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Vi frasier ethvert ansvar for skade som følge av bruk av eksterne nettsteder og websider.


Tredjeparts produkter, lenker og handlinger

Nettstedet kan inneholde eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester. Nettstedet kan også ha andre brukere eller medlemmer som samhandler med hverandre, gjennom Nettstedet, andre steder online eller personlig. Disse tredjepartsprodukter og eventuelle tilknyttede nettsteder har separate og uavhengige vilkår for bruk og personvern. Vi har ingen kontroll eller ansvar for innholdet og aktivitetene til disse koblede nettstedene, selgerne og tredjepartene generelt, uavhengig av om du først ble introdusert eller interaksjon med slike virksomheter, tjenester, produkter og personer gjennom nettstedet, og derfor er enig i at vi ikke er ansvarlige for noen av dem. Vi ønsker imidlertid noen tilbakemelding om disse nettstedene, selgerne, andre brukere eller medlemmer og tredjeparter.


Endringer i nettstedet og tjenestene

Eierne og bidragsyterne til nettstedet vil arbeide for å forbedre nettstedet til våre brukere, og for å fremme våre forretningsinteresser på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å legge til, endre og fjerne funksjoner, innhold og data, inkludert rett til å legge til eller endre vilkår for pris. Du godtar at vi ikke vil være ansvarlige for slike endringer. Verken din bruk av nettstedet eller disse vilkårene gir deg noen rett, tittel eller beskyttelig juridisk interesse på nettstedet eller dets innhold.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte deler av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Nettstedet etter innlevering av eventuelle endringer i denne avtalen utgjør aksept av disse endringene.


Opphør

Vi kan avslutte din tilgang til hele eller deler av Nettstedet når som helst, med eller uten årsak, med eller uten varsel, effektivt umiddelbart. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen eller kontoen din (hvis du har en), kan du ganske enkelt slutte å bruke nettstedet. Uansett det foregående, hvis du har en betalt tjenestekonto, kan en slik konto bare bli avsluttet av oss dersom du materielt bryter denne avtalen og unnlater å kurere dette bruddet innen tretti (30) dager fra vårt varsel til deg om det. forutsatt at vi kan avslutte nettstedet umiddelbart som en del av en generell nedleggelse av tjenesten vår. Alle bestemmelser i denne Avtalen som etter deres art bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, men ikke begrenset, eierskapsavsetninger, garantibeskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.


Erstatning

Hvis din aktivitet eller aktivitet på vegne av deg skaper potensiell eller faktisk ansvar for oss, eller for noen av våre brukere, partnere eller bidragsytere, samtykker du i å holde oss og enhver slik bruker, partner, bidragsyter eller noen agent ufarlig fra og mot alle krav, kostnader for forsvar og dom, forpliktelser, advokatsalærer, skader, tap og andre utgifter i forbindelse med eventuelle krav eller handlinger som oppstår som følge av eller knyttet til bruken av nettstedet ditt eller brudd på disse vilkårene av tjenesten.

 

Intellektuell eiendom

Dette nettstedet og noen leveringsmåter for vårt produkt er bygget på WordPress-plattformen. For informasjon om immaterielle rettigheter, inkludert generelle offentlig lisens («GPL») vilkårene under hvilke WordPress-programvaren er lisensiert, se her http://wordpress.org/about/gpl/

Nettstedet gir brukeren en tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke nettstedet kun i forbindelse med nettstedet og tjenestene, under disse vilkårene.

Opphavsrett i alt innhold og forfatterskap som er inkludert på nettstedet, tilhører nettstedet eller dets lisensgivere. Bortsett fra koblinger som fører til Nettstedet, tilskrives sosiale medier referanser og de minimus tekst utdrag med lenker som returnerer til nettstedet, ingen tekst, bilder, video eller lydopptak eller annet innhold fra nettstedet skal kopieres uten eksplisitte og detaljert, skriftlig tillatelse fra nettstedets eier. Brukeren skal ikke underlicensiere eller på annen måte overføre noen rettigheter eller tilgang til nettstedet eller relaterte tjenester til noen annen person.

Navnene og logoer som brukes av nettstedet og alle andre varemerker, servicemerker og handelsnavn som brukes i forbindelse med tjenestene eies av nettstedet eller dets lisensgivere og kan ikke brukes av brukeren uten skriftlig samtykke fra rettighetseierne. Bruk av Nettstedet gir ikke i seg selv noen lisens, samtykke eller tillatelse, med mindre og i den grad det er gitt uttrykkelig i disse vilkårene.

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene, er reservert av nettstedet.


Personvern

All informasjon du gir til nettstedet, er underlagt personvernreglene for nettstedet, som styrer vår samling og bruk av brukerinformasjon. Bruker forstår at ved bruk av nettstedet og dets tjenester, samtykker brukeren til samlingen og bruken (som angitt i personvernreglene) av informasjonen, inkludert overføring av denne informasjonen til USA og / eller andre land for lagring, behandling og bruk av nettstedet. Nettstedet kan gjøre visse kommunikasjoner til noen eller alle brukere, for eksempel tjenestemeldinger og administrative meldinger. Disse kommunikasjonene betraktes som en del av tjenestene og en brukers konto med nettstedet, og brukere kan ikke velge bort dem alle.


Brukernavn, passord og profiler

Hvis du blir bedt om det, må brukerne gi en gyldig e-postadresse til nettstedet, ved hvilken e-postadresse brukeren kan motta meldinger. Brukeren må også oppdatere nettstedet hvis den e-postadressen endres. Nettstedet forbeholder seg retten til å si opp brukerkonto og / eller brukertilgang til nettstedet hvis en gyldig e-post blir bedt om, men ikke oppgitt av brukeren.

Hvis Nettstedet ber om eller tillater en bruker å opprette et brukernavn eller en profil, er brukerne enige om ikke å velge et brukernavn eller gi noen profilinformasjon som vil etterligne noen andre, eller som sannsynligvis vil forveksle med andre personer eller enheter. Nettstedet forbeholder seg retten til å kansellere en brukerkonto eller for å endre et brukernavn eller profildata når som helst. På samme måte, hvis nettstedet tillater kommentarer eller brukerinngang, eller ber om eller tillater bruker å opprette en avatar eller laste opp et bilde, godtar bruker ikke å bruke et bilde som etterligner noen annen person eller enhet, eller som ellers vil forårsake forvirring.

Du er ansvarlig for å beskytte brukernavnet og passordet ditt for nettstedet, og du godtar ikke å utlevere det til noen tredjepart. Vi anbefaler at du bruker et passord som er mer enn åtte tegn langt. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, uansett om du har godkjent det. Du godtar å informere oss om uautorisert bruk av kontoen din, via e-post til goddo.grendalag@erevik.net. Du erkjenner at hvis du ønsker å beskytte samhandlingene dine med nettstedet, er det ditt ansvar å bruke en sikker kryptert tilkobling, virtuelt privat nettverk eller andre passende tiltak. Nettstedets egne sikkerhetsforanstaltninger er rimelige når det gjelder deres beskyttelsesnivå, men er ikke nyttige hvis samhandlingene mellom deg eller andre brukere med nettstedet ikke er sikre eller private.


Disputes

Vi er basert i Urangsvåg, Hordaland, Norge, og du ankommer til å bruke vår side. Disse vilkårene og alle forhold som oppstår som følge av bruken av nettstedet ditt, styres av og skal tolkes i henhold til Urangsvåg, Hordaland, Norge, uten hensyn til valg av lovbestemmelser i enhver jurisdiksjon. De føderale domstolene og statsdomstolene som har geografisk jurisdiksjon over tvister som oppstår på vårt kontorsted i Urangsvåg, Hordaland, Norge, vil være de eneste tillatte spillestedene for alle tvister som oppstår ut fra eller i forbindelse med disse vilkårene eller nettstedet og tjenesten.

VOLDGIFT

Uansett hva som måtte være i strid med «Disputes» -bestemmelsene ovenfor, skal alle saken og alle vilkårlige krav i et flerspråkssaker, herunder alle krav om monetære skader, avgjøres av en enkelt voldgiftsmann som skal velges av oss, hvilken voldgiftsdommer skal holde høringer i eller i nærheten av Urangsvåg, Hordaland, Norge, i henhold til amerikanske voldgiftsforbunds regler.


Reklame

Nettstedet kan inneholde annonser, som kan være målrettet for relevans for nettstedet, forespørsler, eller annen informasjon for å forbedre relevansen til nettstedets brukere. Typene og omfanget av annonsering på nettstedet vil forandres over tid. I motsetning til brukerens tilgang til og bruk av nettstedet, er brukeren enig i at nettstedet og tredjepartsleverandører og partnere kan plassere reklame hvor som helst på nettstedet. For de resterende vilkårene som gjelder for våre annonseringspraksis, inkludert bruk av informasjonen din, se vår personvernpolicy.


Generelt

Disse vilkårene, inkludert den innlemmede personvernpolitikken, erstatter all muntlig eller skriftlig kommunikasjon og forståelse mellom bruker og nettsted.

Eventuelle grunner til handling Brukeren kan ha tilknytning til Nettstedet, eller tjenestene må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller handlingen oppstår.

Begge parter avstår fra rett til juryprosedyre i enhver tvist om vilkårene, nettstedet eller tjenestene.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at et aspekt av vilkårene ikke kan håndheves, skal vilkårene håndheves i den maksimale grad som er tillatt, for å iverksette hensikten med vilkårene, og resten av vilkårene skal fortsette i sin helhet kraft og effekt.

Bruker kan ikke tildele sine rettigheter eller delegere sitt ansvar under disse vilkårene eller på annen måte knyttet til nettstedet eller dets tjenester.

Det skal ikke være tredjepartsmottakere under disse vilkårene, med unntak av nettstedets tilknyttede selskaper, leverandører og lisensgivere, eller etter loven.

Bruk av nettstedet og dets tjenester er uautorisert i enhver jurisdiksjon som ikke gir virkning på alle bestemmelser i disse vilkårene, inkludert uten begrensning dette avsnittet.

Feil av nettstedet til å utøve eller håndheve enhver rettighet eller bestemmelse av disse vilkårene skal ikke utgjøre et frafall av denne rettigheten eller bestemmelsen.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom denne nettsiden og deg angående emnet herom, og de kan bare endres med et skriftlig endring signert av en autorisert direktør på denne nettsiden, eller ved å sende inn en ny versjon av denne nettsiden.

Med unntak av i hvilken grad gjeldende lov, om noen, fastsetter noe annet, vil denne avtalen, enhver tilgang til eller bruk av Nettstedet være underlagt våre lover, unntatt dets lovbestemmelser, og det rette sted for eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relaterer til Til noen av de samme vil være staten og føderale domstoler.

Med unntak av krav om påbud eller rettferdig avlastning eller krav om immaterielle rettigheter (som kan innbringes i enhver kompetent domstol uten å legge inn et bånd), skal enhver tvist som oppstår i henhold til denne avtalen endelig avgis i samsvar med de omfattende voldgiftsregler Rettslig voldgift og meklingstjeneste, Inc. («JAMS») av tre voldgiftsdommer utpekt i samsvar med slike regler.

Voldgift skal finne sted på engelsk og voldgiftsavgjørelsen kan håndheves i enhver domstol. Den rådende parten i enhver handling eller for å håndheve denne avtalen skal ha krav på kostnader og advokatsalærer. Hvis noen del av denne avtalen holdes ugyldig eller uhåndterlig, vil den delen tolkes slik at den reflekterer partenes opprinnelige hensikt, og de resterende delene forblir i full kraft og virkning.

Et frafall av en av partene i enhver avtale eller betingelse i denne avtalen eller brudd på dette, i noen tilfelle, vil ikke frafalle dette vilkår eller betingelser eller senere brudd derav. Du kan tildele dine rettigheter i henhold til denne avtalen til enhver part som samtykker til, og godtar å være bundet av, dens vilkår og betingelser; Vi kan tildele sine rettigheter i henhold til denne avtalen uten forutsetning.

Denne avtalen vil være bindende for og vil være til fordel for partene, deres etterfølgere og tillatte tildelinger.

 

Vilkår Kontakt

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst henvend deg til goddo.grendalag@erevik.net.

 

Sist oppdatert

Disse betingelsene ble sist oppdatert på * 2018-07-11 08: 24: 48 *