Utleige - 900 11 978 / 932 63 698
goddo.grendalag@erevik.net

Utleige – Informasjon

Utleige av lokaler til alle slags arrangement!

Sidan grendalaget overtok skulen er det blitt gjort mykje med huset for at det skal være egna til diverse arrangement i forskjellige størrelser. Standardpris for utleige i kveldstid er kr 1.600,-.

Grendatunet Erevik kan leigast ut til

  • Offentlege og private verksemder
  • Politiske grupper
  • Lag og organisasjonar
  • Privatpersonar

Vi tilbyr