Utleige - 900 11 978 / 932 63 698
goddo.grendalag@erevik.net

Utleige – Regler

Erevik Grendatun er åpent for alle og vi vil tilby et hyggelig miljø for dine fester, feiringer og kurs. Vår filosofi er at alle leietakere skal trives her!
Derfor har utleiegruppen satt opp noen regler for at utleien fungere problemfritt. Ikke bekymre deg, de er ikke komplisert og lett å følge:

 • Alle skal vaska golv og bord etter leiga av lokale. Unntatt dei om leiger vask
 • Lokala skal vere i den stand som det var ved utleige
 • Stolar stables opp langs vegg og bord settes slik dei stod
 • Dersom noko vert øydelagd skal dette ordnast eller erstattes
 • Ein er også ansvarlig for at uteområdet ikkje blir skada og det skal ryddast.
  Ein bør rydde ein del boss slik som flasker før dagen kjem. NB!! Også leikeplass
 • Dei lokala ein ikkje har tenkt å nytte må låsast, f.eks. møterom, dusjar.
 • Dersom det er sølt med drikkevarer på golv og bord må det vaskas litt før ein går heim.
 • Du som leiger lokala er ansvarleg for at alt er i orden og at alle glas og dører er låst når de går heim.
 • Husk å slå av kaffetrakter, ta ut kontakten samt at oppvaskmaskin blir slått av. Sjå eget oppslag.
 • Husk at bestikk og glass blir tørka med handkle etter vask og at det kjem på rett plass.
 • Er noko skada, ta kontakt med utleigar snarast råd.
 • Dersom vasking skal gjerast av leigetakar må da gjerast seinast kl 15:00 dagen etter.
  Husk nye poser i bossbøtter, fyll på toalettpapir og tørkepapir der da er tomt.
 • Er f.eks. ikkje vasking eller rydding inne eller ute bra nok, skal leigar ha beskjed slik at dette raskt kan bli gjort betre!
 • Blir ikkje dette utført lyt leigetaker betale ekstra for dette etter gjeldande takster, som no er kr 1.000,-.
 • Varmepumper slås ned til 16 grader.
 • Nøkler ligg i nøkkelboks ved hoved dør. Kode får ein av utleige ansvarlige
 • Sjå og kjøkkenreglar som heng på kjøkkenet.

Hjelp oss at Erevik Grendatunet er fortsatt den 'Plassen under regnbuen'

Få PDF fil

Nedlast reglar

Reglar for utleige av Grendatunet finest her