Utleige - 900 11 978 / 932 63 698
goddo.grendalag@erevik.net

Utleige

Utleige av lokaler til alle slags arrangement!

Sidan grendalaget overtok skulen er det blitt gjort mykje med huset for at det skal være egna til diverse arrangement i forskjellige størrelser. Standardpris for utleige i kveldstid er kr 1.600,-

Grendatunet Erevik kan leigast ut til:

  • Offentlege og private verksemder
  • Politiske grupper
  • Lag og organisasjonar
  • Privatpersonar


Vi tilbyr


Prisar ved utleige

Pos. Beskrivelse Pris
1. Leige av huset pr dag kr 1.800,-
Ved leige av huset for å lage til dagen før
(Kun dersom huset kunne vore utleiget).
kr 800,-
2. Når to leigetakere deler huset samme dag kr 1.200,- på kvar.
3. Leige med overnatting kr 1.800,- pr døgn
4. Leige av huset utanom helg (eks 2-3 timar) minimum
(Utleigar har fullmakt til høgare leige dersom lengre tid).
kr 800,-
5. Leiga samling etter gravferd kr 800,-
6. Leiga til lag og organisasjonar utanom helg kr 800,-
7. Barneselskap på dagtid kr 500,-
8. Leige av møterom kr 500,-
9. Utleige av bord kr 30,- pr stk
10. Utleige av stolar (medlemmer gratis) kr 10,- pr stk
11. Vasking etter utleige kr 1.000,-
Dersom dårligt vaska av leigetaker kr 800,-
Få PDF fil

Nedlast prislist

Her kan du nedlaste den aktuelle prislisten som PDF fil

Få PDF fil

Nedlast reglar

Reglar for utleige av Grendatunet finest her